Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Kamu Hizmet Başvurusu
 

 Search Box

 


İstenilen Belgelere, Hizmetin Adı üzerine tıklayarak erişebilirsiniz.

  
  
İstenilen Belgeler
Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
  
  
Vatandaş,Özel Sektör,Sivil Toplum Kuruluşları,Diğer Kamu Kurumları,Noterler,Birlikler / Odalar
Dilekçe veya Resmi yazı (Üst Yazı)
Attachment
  
Vatandaş,Özel Sektör,Sivil Toplum Kuruluşları,Kamu Personeli,Kurumun Diğer Birimleri,Yabancılar,Tahkim Kuruluşları (Ulusal/Uluslararası),Yabancı Kuruluşlar,Birlikler / Odalar
Dilekçe veya Resmi yazı (Üst Yazı)
Attachment
  
Sivil Toplum Kuruluşları
Dilekçe
Attachment
  
Vatandaş
Dilekçe
Attachment
  
Vatandaş,Özel Sektör,Kurumun Diğer Birimleri
Dilekçe veya Resmi yazı (Üst Yazı)
  
Vatandaş,Özel Sektör,Sivil Toplum Kuruluşları,Diğer Kamu Kurumları,Noterler,Birlikler / Odalar
Dilekçe, Makbuz
Attachment
  
Vatandaş,Özel Sektör,Sivil Toplum Kuruluşları,Diğer Kamu Kurumları,Noterler,Birlikler / Odalar
Dilekçe, Makbuz
  
Diğer Kamu Kurumları
 Resmi yazı (Üst Yazı), Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararı
  
Diğer Kamu Kurumları
Resmi yazı (Üst Yazı)
Attachment
  
Vatandaş,Özel Sektör,Sivil Toplum Kuruluşları,Diğer Kamu Kurumları
Dilekçe veya Resmi yazı (Üst Yazı)
Attachment
  
Vatandaş,Özel Sektör,Sivil Toplum Kuruluşları,Diğer Kamu Kurumları,Kamu Personeli,Kurumun Diğer Birimleri,Yabancılar,Yabancı Kuruluşlar,Birlikler / Odalar
Dilekçe veya Resmi yazı (Üst Yazı)
Attachment
  
Vatandaş,Özel Sektör,Sivil Toplum Kuruluşları,Diğer Kamu Kurumları,Kurumun Diğer Birimleri
Dilekçe veya Resmi yazı (Üst Yazı), Bitki Numunesi, Makbuz
Attachment
  
Diğer Kamu Kurumları
Resmi yazı (Üst Yazı)
Attachment
  
Özel Sektör
Dilekçe, İmza Sirküleri, Vekaletname, Kuruluşun Ticaret Sicil Gazetesinde Yayımlanan Ticari Unvanı Ve Adresi
Attachment
  
Diğer Kamu Kurumları
Resmi yazı (Üst Yazı), ÇED' e İlişkin Proje Tanıtım Dosyası
Attachment
  
Vatandaş,Özel Sektör,Diğer Kamu Kurumları
Dilekçe veya Resmi yazı (Üst Yazı), Vekaletname, İmza Sirküleri, Kuruluşun Ticaret Sicil Gazetesinde Yayımlanan Ticari Ünvanı ve Adresi
Attachment
  
Vatandaş,Özel Sektör,Sivil Toplum Kuruluşları,Diğer Kamu Kurumları,Birlikler / Odalar
Özel Ağaçlandırma Müracat Formu, Banka Dekontu veya Makbuz
  
Özel Sektör,Diğer Kamu Kurumları
Dilekçe veya Resmi yazı (Üst Yazı), Kapasite Raporu, Fizibilite Raporu
Attachment
  
Vatandaş
Dilekçe
Attachment
  
Vatandaş,Özel Sektör,Sivil Toplum Kuruluşları,Diğer Kamu Kurumları,Kurumun Diğer Birimleri,Yabancılar
Dilekçe veya Resmi yazı (Üst Yazı)
1 - 20Next