Özel Kalem Müdürlüğünün Görevleri;
 
a) Genel Müdürün çalışma programını düzenlemek.
b) Genel Müdürün resmi ve özel yazışmalarını, protokol ve tören işlerini düzenlemek ve yürütmek.
c) Genel Müdür tarafından verilen benzeri görevleri yapma