Skip Ribbon Commands
Skip to main content

UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAV SONUÇLARI

Genel Müdürlüğümüzde münhal bulunan 381 adet Mühendis, 5 Adet Mimar, 4 Adet Mütercim, 371 Adet Tekniker kadroları için 19.10.2019 tarihinde Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından Ankara’da yapılan Unvan değişikliği sınav sonuçları Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi’nden teslim alınmış olup sınav sonuçları ekte yer almaktadır.

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi tarafından sınav soruları ve cevap anahtarı üzerinde yapılan incelemeler sonucunda:

Tekniker grubu için;

I)                   Cevap anahtarında 13.,46., 48., 49. ve 50. Soruların doğru cevapları yerine sehven farklı cevaplar verilmiş olduğu anlaşılmış ve bu doğrultuda C olarak verilen 13. Sorunun doğru cevabı D; B olarak verilen 46. Sorunun doğru cevabı D; D olarak verilen 48. Sorunun doğru cevabı A; B olarak verilen 49. Sorunun doğru cevabı D ve D olarak verilen 50. Sorunun doğru cevabı C şeklinde düzeltilmiştir.

II)                Soru kökünün formüle edilmesinde ve seçeneklerde doğru yönlendirmeyi gerçekleştirmede gerekli teknik kavram ve sınırlandırmanın yapılmaması, bu haliyle soruların doğru cevabının olmaması ya da birden fazla doğru cevabının olması ve sorunun kök ve şıkları birlikte dikkate alındığında belirlenen alanların dışında kalması nedeniyle, 21., 71., 73., 74. ve 75. Sorular iptal edilmiştir.

 

Mühendis-Mimar Grubu İçin;

III)              Soru kökünün formüle edilmesinde ve seçeneklerde doğru yönlendirmeyi gerçekleştirmede gerekli teknik kavram ve sınırlandırmanın yapılmaması, bu haliyle soruların doğru cevabının olmaması ya da birden fazla doğru cevabının olması ve sorunun kök ve şıkları birlikte dikkate alındığında belirlenen alanların dışında kalması nedeniyle 71., 72., 73., 74. ve 75. sorular iptal edilmiştir.

 

Mütercim (İngilizce, Almanca, Fransızca) Grubu İçin;

IV)             Soru kökünün formüle edilmesinde ve seçeneklerde doğru yönlendirmeyi gerçekleştirmede gerekli teknik kavram ve sınırlandırmanın yapılmaması, bu haliyle soruların doğru cevabının olmaması ya da birden fazla doğru cevabının olması ve sorunun kök ve şıkları birlikte dikkate alındığında belirlenen alanların dışında kalması nedeniyle 51., 52., 53., 54. ve 55. Sorular iptal edilmiştir. 

 

Görme engelli adaylarla sınırlı olmak üzere Mühendis-Mimar ve Tekniker grupları için,

 

V)                Sorunun görsel beceri gerektirmesi nedeniyle 76. Ve 77. Sorular değerlendirmeye dahil edilmemiş ve bu sorunun puanı diğer sorulara eşit olarak dağıtılmıştır.

 

Sınav, verilen doğru cevap şıkları dikkate alınarak ve iptal edilen soruların puanları diğer sorulara eşit şekilde dağıtılarak değerlendirilmiştir.

Adaylar, sınav sonuçlarına itirazlarını 07.11.2019-20.11.2019 tarihleri arasında Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Türkiye Halk Bankası, Ankara, Anıt Şubesi TR74 0001 2009 4110 0010 2604 84 IBAN Nolu hesabına 40,00- TL (Kırk TL, KDV dâhil) itiraz ücreti yatırarak alınan banka dekontu ve sınav adının yazılı olduğu dilekçe ile birlikte Orman Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığında olacak şekilde birimlerine yazılı olarak yapacaklardır. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.  

 

T.C. kimlik numarası, ad, soyad ve adres belirtilmeyen, imzası olmayan ve banka dekontu eklenmeyen elektronik posta, dilekçe veya faksla yapılan itirazlar ile süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

 

Sınav sonuçlarına yapılan itirazlar sonuçlandırılmak üzere Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi’ne gönderilecektir. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi bu itirazları 3 (Üç) gün içerisinde sonuçlandırarak Genel Müdürlüğe bildirecektir.

 

İtiraz sonucu, itiraz edene birimleri aracılığıyla resmi olarak bildirilecektir.

 

Sözlü sınava ilişkin ilan ayrıca Genel Müdürlüğümüz internet adresinde ilan edilecektir.

 

İlan olunur.

07.11.2019

Paylaş: