Skip Ribbon Commands
Skip to main content

ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI TERCİH İŞLEMLERİNE İLİŞKİN İLAN

 
 

​Genel Müdürlüğümüzün personel ihtiyaçları doğrultusunda Merkez ve Taşra teşkilatına 18.04.1999 tarih ve 23670 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik ile Orman Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği çerçevesinde;

a) 1 ila 8 derece arası 381 Adet Mühendis,

b) 1 ila 8 derece arası 5 Adet Mimar, 

c) 1 ila 7 derece arası 4 Adet Mütercim, 

d) 1 ila 9 derece arası 371 Adet Tekniker, 

kadroları için açılması uygun görülen Unvan Değişikliği Yazılı Sınavı 19.10.2019 tarihinde Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından, yazılı sınavda en yüksek puan alan adaydan başlayarak yapılan sıralama sonucu ilan edilen kadro sayısının 5 katı kadar ve son adayla eşit puana sahip adayların da son adayla birlikte sözlü sınava alınacağına ilişkin hüküm çerçevesinde Unvan Değişikliği Sözlü Sınavı 6-10.01.2020 tarihleri arasında Genel Müdürlüğümüzce kurulan komisyonlar tarafından yapılmıştır. 

Sözlü sınav sonuçlarına yapılan itirazlar Sınav Kurulunca 03-07.02.2020 tarihleri arasında 5(beş) iş günü içinde değerlendirilerek sonuçlandırılmış olup kesin liste ve tercih yapılacak münhal birimler ekte ilan edilmiştir. 

Ekte yer alan kesin listeye göre tercih yapmaya hak kazanan personel, tercihlerini 07.02.2020 tarihinden itibaren 11.02.2020 tarihi Saat:23:59’a kadar https://orbis.ogm.gov.tr/ adresinden yapabilecektir. 

Tercih yapmaya hak kazanan personele ekte yer alan münhal yerler arasından en fazla 10 adet tercih hakkı verilecektir. 

Personelin, tercihlerine ilişkin çıktıyı ıslak imzalı olarak 12.02.2020 tarihinde birim amirlerine teslim etmesi gerekmekte olup personel bu tarihten önce birimlerine kesinlikle evrak teslimi yapmayacaktır. 

Talepleri teslim alan birim amirleri, bu taleplerin 13.02.2020 tarihi mesai bitimine kadar EBYS üzerinden, 17.02.2020 tarihi mesai bitimine kadar ise Personel Dairesi Başkanlığında olacak şekilde intikalini sağlayacaktır. 

Yerleştirme sonuçları 17.02.2020 tarihinde Genel Müdürlüğümüz sitesinde ilan edilecektir. 

Atama işlemleri 28.02.2020 tarihine kadar tamamlanacak olup ataması yapılan personel en geç 16.03.2020 tarihinde yeni görev yerine başlayacaktır. 

İlan olunur.

 

07.02.2020

Paylaş: