Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE ALINACAK (SÖZLEŞMELİ) PİLOT VE MAKİNİST İLANI

 

1.    GENEL HUSUSLAR

a.    Orman Genel Müdürlüğünce 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında 6/6/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulmuş olan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ekli 1 sayılı cetvelinde bulunan sınav şartı aranmaksızın hizmete alınacak sözleşmeli personel pozisyon unvanlarından 4/B sözleşmeli statüsünde 1 (Bir) Kaptan Pilot (Uçak) / Kaptan Adayı (Uçak), 1 (Bir) Bakım / Test Pilotu (Helikopter) ve 1 (Bir) Helikopter Makinisti alınacaktır.

b.   Genel Müdürlüğümüz tarafından belirtilen nitelikteki hizmet sözleşmeli personel alımı ile ilgili her türlü duyuru Orman Genel Müdürlüğü www.ogm.gov.tr web adresinde yayımlanacaktır.

c.    Başvuru sahiplerince, başvuru işlemlerinin başlamasından Genel Müdürlük tarafından göreve başlatmaya ilişkin tebligat işlemleri tamamlanıncaya kadar herhangi bir hak veya alacak talebinde bulunulamaz.

d.   Tüm aşamalarda başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşılan adayların işlemleri iptal edilecektir.

e.    Başvuruları kabul edilen adaylar mülakat değerlendirmesine tabi tutulacaktır.

f.     Alım süreci sonunda kesin ataması yapılan pilotların 2 yıl içerisinde kendi istekleri ile veya cezai sebeplerle ilişiğinin kesilmesi durumunda işten ayrılmaları söz konusu olduğunda o personel için Genel Müdürlüğümüz tarafından verilen/satın alınan her türlü yurtiçi/yurtdışı eğitim masrafları kendisinden tahsil edilecek olup, bu konuyla ilgili kendisinden taahhütname alınacaktır.

 

2.    ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR

a.     Genel Şartlar

(1)   Türk vatandaşı olmak,

(2)   Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

(3)   Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

(4)   Askerlik hizmetini yapmış olmak,

(5)   Atanmak istediği unvanla ilgili olarak ilanda belirtilen öğrenim şartı, özel şartlar ve diğer nitelikleri taşımak,

(6)   Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonuçları olumlu olmak, (yapılacak mülakat sonucu başarılı olan ve Orman Genel Müdürlüğü’ne atanmaya hak kazanan adaylardan istenilecek)

(7)   Orman Genel Müdürlüğünce yapılacak mülakatta başarılı olmak,

  

 

b.   Özel Şartlar

(1)   Teknik Özellikler (1 X Kaptan Pilot / Kaptan Adayı- Uçak)

 • SHGM.ATPL (A) LİSANSI OLMALI VEYA ŞARTLARINI SAĞLAMALI
 • MİNİMUM 1200 SAAT ÇOK MOTORLU, BUNUN 750 SAATİ JET UÇUŞU OLMALI
 • CİTATİON 650 İNTİBAKI VEYA CITATİON ÇOK PİLOTA SERTİFİKALI UÇAKLARDA TİP SERTİFİKALI OLMASI TERCİH SEBEBİDİR.
 • SAĞLIK SERTİFİKASI
 • LEVEL 4 İNGİLİZCE SEVİYESİ. (İNGİLİZCE SEVİYESİNİ GÖSTEREN MUADİL  HERHANGİ BİR SINAV NOTU)
 • 58 YAŞ MAX.(59 YAŞINDAN GÜN ALMAMIŞ OLMAK)

(2)   Teknik Özellikler (1 X Helikopter Test Pilotu- Helikopter/Uçak)

 • MIN.1500 H. HELİKOPTER UÇUŞU
 • SHGM.PİLOT LİSANSI VEYA  KARA HVCL.OKULU DİPLOMASI.
 • BAKIM / TEST PİLOTLUĞU KURS SERTİFİKASI VE  BAKIM KADEMELERİNDE ÇALIŞMIŞ OLMAK.
 • S-70  BLACK HAWK İNTİBAKI TERCİH SEBEBİDİR.
 • SAĞLIK SERTİFİKASI
 • LEVEL 4 İNGİLİZCE SEVİYESİ. (İNGİLİZCE SEVİYESİNİ GÖSTEREN MUADİL  HERHANGİ BİR SINAV NOTU)
 • 50 YAŞ MAX.

(3) Teknik Özellikler (1 X Helikopter Makinisti- Helikopter/Uçak)

 • SHGM. LİSANSI VEYA  KARA HVCL.OKULU DİPLOMASI.
 • GÖVDE,MOTOR,AKTARMA ORGANLARI,ELEKTRİK,HİDROLİK ,AVİONİK VB. İHTİSAS KURS SERTİFİKASI VE  BAKIM KADEMELERİNDE 10 YIL ÇALIŞMIŞ OLMAK.
 • S-70 BLACK HAWK VE/VEYA  CITATION SERİSİ JET İHTİSASI TERCİH SEBEBİDİR.
 • SAĞLIK SERTİFİKASI
 • SHGM. TEKNİSYEN DİL YETERLİLİĞİ  STANDARDINDA  İNGİLİZCE SEVİYESİ. (İNGİLİZCE SEVİYESİNİ GÖSTEREN MUADİL  HERHANGİ BİR SINAV NOTU)
 • 50 YAŞ MAX.

 

3.      İSTENİLEN BELGELER

a.    Orman Genel Müdürlüğü www.ogm.gov.tr web adresinden temin edilecek ve müracaat sahibi tarafından doldurulacak fotoğraflı "Başvuru Formu"

b.   Diploma veya mezuniyet belgesi onaylı örneği,

c.    Adli sicil beyanı,

d.   Son altı ay içinde çekilmiş 2 adet Vesikalık Fotoğraf,

e.    Alınan eğitimlere ilişkin sertifika örnekleri,

f.     Yabancı dil yeterlilik belgeleri,

g.    Sağlık sertifikası,

h.   Orman Genel Müdürlüğü www.ogm.gov.tr web adresinden temin edilecek “Pilot Bilgi Formu”,

i.      Pilot lisansı veya onaylı Uçuş Kayıt Çizelgesi,

j.     Uçuş Kayıt defterinin (Logbook) ilk ve son 2 sayfasının fotokopisi veya onaylı Uçuş Kayıt Çizelgesi,

 

 

 

4.    BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ

a.        Beştepe Mah. Söğütözü Cad.No:8/1 06560 YENİMAHALLE / ANKARA adresindeki Orman Genel Müdürlüğü, Orman Yangınlarıyla Mücadele Dairesi Başkanlığı Havacılık Şube Müdürlüğü adresine şahsen veya posta yolu ile yapılacak olup 24.04.2018 tarihi saat 09.00’da başlayıp 02.05.2018 tarihi saat 16.00’da sona erecektir. Bu tarihten önceki/sonraki müracaatlar ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

b.        Güvenlik soruşturması olumsuz neticelenen ve/veya başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilenler ile istenilen belgeleri ibraz edemeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, yerleştirmeleri yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu durumdaki adaylar hakkında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır.

 

5.    MÜLAKATIN ŞEKLİ, TARİHİ, YERİ VE KONULARI

a.    Başvuruda bulunan adaylardan, ön değerlendirme sonucunda mülakata girmeye hak kazananlar Orman Genel Müdürlüğü www.ogm.gov.tr web adresinde yayımlanacaktır. Mülakat 08.05.2018 tarihi Salı günü saat 10:00’da Orman Genel Müdürlüğü 3 üncü kat Orman Yangınlarıyla Mücadele Dairesi Başkanlığı Yangın Yönetim Merkezinde (3410 nolu oda) yapılacaktır.

b.   Mülakatta adayların;

(1)     Mesleki bilgi ve mesleki yeteneği,

(2)     Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade etme yeteneği, muhakeme gücü,

(3)     Genel yetenek ve genel kültürü,

(4)     Davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

(5)     Özgüveni, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, yönlerinden değerlendirilerek gerçekleştirilecektir.

 

6.    DEĞERLENDİRME

Mülakat sonrasında nihai sonuçlar aday sıralamasına göre www.ogm.gov.tr web adresinden ilan edilecektir.

 

7.    SONUÇLARA İTİRAZ

     Adaylar, sonuçlara ilan tarihinden itibaren yedi gün içinde Orman Genel Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Dairesi Başkanlığına dilekçe ile başvurmak suretiyle itiraz edebilirler. Bu itirazlar sınavı yapan birim tarafından en fazla on gün içinde sadece maddi hata bakımından incelenir ve sonuç adaya yazılı olarak bildirilecektir.

 

 

İLAN OLUNUR.

 

20.04.2018

Paylaş: