Skip Ribbon Commands
Skip to main content

ORMAN ÜRÜNLERİ SANAYİ SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN FİRMALARIN DİKKATİNE

ODUN HAMMADDE İŞLEME KAPASİTESİ YILLIK 25.000M3 VE ÜZERİ OLAN FABRİKA VE TESİSLERDEN TAHSİSLİ ODUN VE DİKİLİ AĞAÇ ALMAK İSTEYEN FİRMALARIN DİKKATİNE

Orman Ürünlerinin Satış Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 9 uncu Maddesi (1) inci Fıkrası (ö) Bendine göre; Orman köylerini kalkındırma kooperatifleri ile köylerdeki gerçek kişilerin iş güçleri ve tahsisli dikili ağaç satış talepleri de dikkate alınarak yıllık odun hammadde işleme kapasitesi yirmibeşbin metreküp ve üzeri olan her türlü fabrika ve tesislere, yıllık kapasite kullanım miktarlarına göre Genel Müdürlükçe belirlenen oranlarda odun ve 6831 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi uyarınca belirlenen dikili ağaçlar tahsisen satılır.

Genel Müdürlüğümüzce ö bendi kapsamında tahsis yapılırken son depodan sadece konrtplak, kaplama ve lamine sektöründe faaliyet gösteren firmalara tomruk tahsisi yapılacak, diğer firmalara (kereste, palet, ambalaj, ahşap parke ve panel firmalarına) son depodan tomruk tahsisi yapılmayacaktır. Tüm firmalar tahsisli dikili ağaç satış talebinde bulunabilirler.  Firma yetkililerinin talep cetvelini tanzim ederken bu hususa dikkat etmeleri gerekmektedir.  

Bu madde kapsamında tahsis talep edecek olan fabrika ve tesislerin yetkililerince, yazımız Ek:1 de yer alan maddeler incelenerek 2018 yılında tahsis almaya hak kazanan firma ve tesisler ile Genel Müdürlüğümüzde gerekli evrakları bulunan firmalar (**) maddeleri, 2019 yılında ilk defa müracat edecek firma ve tesisler ise (* ve **) tüm maddelerdeki evrakları tamamlayarak, Ek:2 ve Ek:3 de belirtilen cetvelleri tanzim ederek en geç 30.11.2018 tarihine kadar Orman Genel Müdürlüğü İşletme ve Pazarlama Dairesi Başkanlığına ibraz etmeleri ayrıca söz konusu cetvelleri fikridemirel@ogm.gov.tr veya omeralisezer@ogm.gov.tr adreslerine de excel formatında hazırlanarak mail gönderilmesini,

Ayrıca firmalar 2019 yılı taleplerini yaparken alacakları kadar talepte bulunmaları, tahsis verildiği halde tahsisini almayan firmalara protokol hükümleri doğrultusunda işlem yapılacağı, 2018 yılında kapasite raporunun süresi dolan firmaların yeni kapasite raporlarını müracaat süresi sonuna kadar göndermeleri, kapasite raporunu göndermeyen firmalara tahsisli satış yapılmayacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.

 


22.11.2018

Paylaş: