Skip Ribbon Commands
Skip to main content

20 Adet Orman Muhafaza Memuru Kadrosu İçin Yapılan Sözlü Ve Uygulamalı Sınav Sonucu Başarı Listesi Belirlendi

Genel Müdürlüğümüzün taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi açıktan atama yoluyla 20 kadroya Orman Muhafaza Memuru alımına ilişkin Antalya sınav merkezinde 4-8/03/2019 tarihleri arasında yapılan sözlü ve uygulamalı sınav sonuçları ekte yayınlanmıştır.

Sınav sonuçlarına dair,  ilgililere ayrıca yazılı bildirimde bulunulmayacaktır.

Asil listede yer alan adaylar 24/04/2019 – 03/05/2019 tarihleri arasında başvuruda bulunacaklardır. Başvuru esnasında teslim edecekleri evrakları Beştepe Mahallesi Söğütözü Caddesi No:8/1 06560 Yenimahalle / ANKARA adresinde bulunan Orman Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığı Kadro İşleri Şube Müdürlüğüne bizzat müracaat ederek teslim etmeleri gerekmektedir.

İSTENİLEN EVRAKLAR

1-    Nüfus cüzdanı fotokopisi (3 adet)

2-    Vesikalık resim (6 adet)

3-    Diploma aslı veya noter tasdikli sureti ve bir adet fotokopisi

4-    Tam Teşekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından alınacak olan;  (Yurdun her yerinde görev yapabilir ve silah kullanabilir ibareli), sağlık kurulu raporu ve iki adet fotokopisi

5-    Cumhuriyet Savcılığı iyi hal belgesi ve iki adet fotokopisi (e-devlet sistemi üzerinden alınabilir)

6-    Askerlikle ilişiği olmadığına dair belge ve bir adet fotokopisi (Erkek Adaylar için) (e-devlet sistemi üzerinden alınabilir)

7-    İstifa Kabul Dilekçesi ( 2 Adet)     ( EK-1)

8-    Harcırah Beyannamesi (2 Adet)   ( EK-2)

9-    Gizli Ölüm Beyannamesi (2 adet)  ( EK-3)

10- 5 Yıl çalışma şartı dilekçesi (2 adet) (EK-5)

11- Mal bildirim beyannamesi (2 adet) (EK-6)

12- Evli olanlar için eşinin nüfus cüzdanı fotokopisi (2 adet)

13- Eşi çalışanların eş durumu belgesi ve iki adet fotokopisi

14- Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuç belgesi ve iki adet fotokopisi

 

NOT: 7, 8, 9, 10, 11 de  belirtilen evraklar www.ogm.gov.tr adresinden temin edilerek bilgisayar ortamında  doldurulacak,  evrak tesliminden sonra kontrol aşamasında düzeltme yapılması gereken hallerde kullanılmak üzere taşınabilir belleklere yüklenmiş olarak getirilmesi gerekmektedir.

 

İlan olunur.​​

11.04.2019

Paylaş: