Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

Orman Açmalarına Fırsat verilmiyor…

Karasu Orman İşletme Müdürlüğü, Karasu Orman İşletme Şefliği, Merkez Aziziye Mahallesi, Sığırdamı mevkii, 70 nolu bölme, Fna3 meşceresi devlet ormanına kaçak inşaat yapılmasından dolayı 23 Temmuz 2018 tarihinde suç zaptı düzenlenmişti. Suç zaptı düzenlenmesine rağmen inşaatın devam etmesi sürmüş olup ileride kovuşturma sonucunda verilecek olan infaz kararlarının güçleşmesini engellemek amacıyla 07.08.2018 tarihinde ormana kaçak yapılan bina inşaatı, 6831 sayılı Orman Kanununu 17. Maddesi 2. Fıkrasındaki hükmü gereği inşaat mühürlemek sureti ile suç durdurulmuştur.

6831 sayılı Orman Kanununu 17. Maddesi 2. Fıkrası hükmü gereği; “Devlet ormanları içinde bu ormanların korunması, istihsal ve imarı ile alakalı olarak yapılacak her nevi bina ve tesisler müstesna olmak üzere, her çeşit bina, ağıl inşaası ve hayvanların barınmasına mahsus yerler yapılması, tarla açılması, işlenmesi, ekilmesi ve orman içinde yerleşilmesi yasaktır.

Devlet ormanlarının herhangi bir suretle yanmasından veya açıklıklarından faydalanılarak işgal, açma veya herhangi şekilde olursa olsun kesme, sökme, budama veya boğma yollarıyla elde edilecek yerlerle buralarda yapılacak her türlü yapı ve tesisler, şahıslar adına tapuya tescil olunamaz. Buralara doğrudan doğruya orman idaresince el konulur” denilmektedir.

Orman kadastrosu ile orman sınırlarında kalan, henüz tamamlanmamış inşaatı devam eden yapılaşmanın mühürlenmesi ile ileride 3. şahısların zarar görmesi engellenmiş oldu. Devam eden mahkeme sonucu, verilecek infaz kararlarının uygulanması kolaylaşacaktır.

09.08.2018

Paylaş: