Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Titrek Kavak Ormanı Projesinde Çalışmalara Devam Ediliyor

Orman Bölge Müdürlüğümüzde araştırma projelerine bir yenisi daha eklendi.
İç Anadolu Ormancılık Araştırma Müdürlüğünde görevli Dr. Mehmet Tokcan ile Orman Amenajmanı ve Hasılatı Başmühendisi Ali Küçükaydın, Bölge Müdürü Adnan Diltemiz’i makamında ziyaret ettiler.
Ziyarette, projenin ilk aşamasında Erciyes dağı ve Bölge Müdürlüğümüze bağlı diğer illerde (Sivas, Yozgat) bulunan titrek kavak ormanlarının büyüme modelleri ile ilgili araştırmalar yapmak istediklerini bildirdiler. Bu araştırma sonuçlarına göre titrek kavak ormanlarında uygulanacak sıklık bakım yöntemleri, işletme şeklleri, ormanlardan üretilecek emval miktarları tespit edilerek; titrek kavak ormanlarının daha verimli şekilde işletilmesi amaçlanmaktadır. Projeye 2019 yılında başlanacak olup, “Titrek Kavak Ağacının Büyüme Modelleri, Hasılatı Ve Silvikültürel Bakım Yöntemleri Araştırma Projesi” Orman Bölge Müdürlüğü ile İç Anadolu Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ile birlikte yürütülecektir.

11.10.2018

Paylaş: