Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Eksojen Gençleştirme Sahaları İncelendi

Bölge Müdürlüğümüzce üretim artırma çalışmaları kapsamında farklı silvikültürel uygulamaların denenmesine önem verilmektedir.

2007-2013 yıllarında Hendek Orman İşletme Müdürlüğü Çamdağı 1917 İşletme Şefliğinde uygulanan optimal yayılış alanları dışındaki degrede sürgün kökenli kayın ormanlarında uygulanan vejatatif (eksojen) gençleştirme çalışmalarının sonucunu incelemek ve değerlendirmek amacıyla Bölge Müdürümüz Okan Kurşun Başkanlığında Bölge Müdür Yardımcısı Halil Kardemir, Ağaçlandırma ve Silvikültür Şube Müdürü Ziya Karagüzel, Hendek Orman İşletme Müdürü Mustafa Arpacı, Adapazarı Orman İşletme Müdürü Özlem Cevahirci ve Çamdağı 1917 Şefi Şevket Köksal ile birlikte incelemelerde bulunuldu.

Uygulamada vejatatif (eksojen) gençleştirme tekniğine uygun çalışıldığında güzel sonuçlar alınacağı, düşük gençleştirme maliyeti, kısa idare müddeti ile yüksek biyokütle elde edilebilmesi ve yıllık kesim alanı metodundan dolayı piyasaya yıllık düzenli ürün arz edilebilmesi vb. açılardan olumlu olduğu ayrıca fagetum zonundaki optimal yayılış alanındaki kayın ormanlarının generatif gençleştirilmesine daha fazla vakit ayrılması ve önem verilmesi, birikmiş gençleştirme alan stokunun azaltılması yönlerinden de olumlu sonuçlar elde edileceği düşünülmektedir.

17.05.2019

Paylaş: